U okviru aktivnosti na Modulu SPaSE, dana 14. juna 2023. godine, polaznici su imali priliku da u okviru radionice budu upoznati sa najnovijim projektima iz oblasti razvoja pametnih proizvoda i usluga. Tom prilikom je, između ostalih pametnih proizvoda, bila predstavljena i platforma univerzalnog robota za preciznu poljoprivredu poznata pod nazivom "Agar". Ovaj robot je projektovan i proizveden u saradnji kompanije Coming i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.